Język migowy w komunikowaniu się z osobą głuchoniemą

Opis

KURS PODSTAWOWY JĘZYKA MIGOWEGO DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Jeśli chcesz zdobyć umiejętności porozumiewania się z osoba głuchoniemą ten kurs jest dla Ciebie.

Czas trwania -30 godzin dydaktycznych.

Prowadzony przez profesjonalnie przygotowaną kadrę z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

Przygotowuje do  komunikacji z osobami niesłyszącymi za pomocą podstawowych znaków komunikacyjnych,  mimiki twarzy i mowy ciała.

Pozwoli  WAM na swobodne porozumiewanie  się z pacjentem przebywającym w systemie ochrony zdrowia za pomocą  alfabetu J. Migowego.

Będziecie potrafili:

Wykorzystać znaki liczebników( liczenie godzin i pieniędzy), znaki zaimków( np. ja, ty, on, itp ),znaki czasu( np. dzień, noc, rano itp), znaki umiejętności: (np. być, móc, umieć, rozumieć, pracować itp), znaki określające rodzinę: (np. matka, ojciec, dzieci, rodzina itp), pytania i słowa pytajne ( np. jak, jaki, co, kto, czy, ile, gdzie, kiedy, dlaczego – pytania ogólne i szczegółowe itp.), dane osobowe ( np.  imię, nazwisko, wiek, kobieta, mężczyzna, dziecko, adres, ulica, dom, nr domu, miasto, praca, dowód osobisty, legitymacja, renta, emerytura itp.), podstawowe określenia cech osoby(  np. słyszący, niesłyszący, niemówiący, mówiący, zdrowy, chory, inwalida itp.), wyrażenia związane z ochroną zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka, położna, przychodnia, szpital, wypadek, pogotowie, apteka, badanie, części ciała, boleć, złamać, spuchnąć itp) wyrażenia związane z przebywaniem pacjenta w placówce ochrony zdrowia ( np. operacja, łóżko, szafka, rzeczy osobiste, ręcznik, mydło, łazienka, śniadanie, obiad, kolacja itp.), określenia dodatkowe ( np. szybko, wolno, spokojnie, nagle, starać się, głośno cicho, dobrze, źle, nowy stary, długi, krótki)

W części warsztatowej nauczycie się  w ramach powyższych znaków tworzyć  krótkie zdania, dialogi pytania  i odpowiedzi, imitujące  sytuację z pacjentem w placówce ochrony zdrowia.

Termin:

02.04.2017 po zebraniu grupy

Lokalizacja:

ul. Piłsudskiego 135, Łódź

Cena:

Zgłoś się przez stronę

I Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i szkolenia , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 50 poz. 580).

Udostępnij