Wykorzystanie coachingu w procesie opieki nad pacjentem

Opis

Jeśli chcesz zdobyć profesjonalną wiedzę na temat wykorzystania coachingu w procesie opieki nad pacjentem ten kurs jest dla Ciebie.

Czas trwania -9.00-15.30.

Prowadzony przez profesjonalnie przygotowaną kadrę z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

Przygotowuje do wykorzystania coachingu jako metody służącej rozwojowi i realizacji potrzeb bio-psycho-społecznych z wykorzystaniem motywacji , indywidualnych predyspozycji , zdolności i kompetencji pacjentów objętych opieką.

Pozwoli  WAM budować wartościowe postawy, relacje indywidualne, grupowe i zespołowe, rozwijać nowe strategie zdrowotne przy czynnym udziale pacjentów objętych opieką.

Będziecie wiedzieć  jak wykorzystać potencjał jednostki w budowaniu zachowań prozdrowotnych, zwiększać ich  motywację  i osiągać założone cele zdrowotne.

W części warsztatowej nauczycie  się jak wykorzystać coaching w określaniu  potrzeb bio/psycho/społecznych  pacjentów w określonej sytuacji zdrowotnej  oraz określić cele i sposoby ich realizacji przy czynnym udziale pacjentów i ich opiekunów.

Termin:

po zebraniu grupy

Lokalizacja:

ul. Piłsudskiego 135, Łódź

Cena:

Zgłoś się przez stronę

I Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i szkolenia , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 50 poz. 580).

Udostępnij