Wykorzystanie coachingu w procesie organizacji stanowiska pracy opiekuna medycznego.

Opis

Jeśli chcesz zdobyć profesjonalną wiedzę na temat wykorzystania coachingu w procesie organizacji stanowiska  pracy opiekuna medycznego ten kurs jest dla Ciebie.

Czas trwania -9.00-15.30. Koszt-100zł

Prowadzony przez profesjonalnie przygotowaną kadrę z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

Przygotowuje do wykorzystania coachingu jako procesu wzmacniającego indywidualny , stały i kompleksowy rozwój kompetencji jednostki  na stanowisku  pracy.

Pozwoli  WAM określać cele zawodowe, budować wartościowe postawy, wzmacniać motywację wewnętrzną  i wykorzystywać posiadane umiejętności i naturalne zdolności.

Będziecie wiedzieć  jak wykorzystać własny potencjał w budowaniu ścieżki kariery zawodowej, budować właściwe relacje w zespole terapeutycznym, skutecznie kontaktować się z pacjentem i jego rodziną.

W części warsztatowej nauczycie  się jak wykorzystać coaching w realizacji własnych  potrzeb bio/psycho/społecznych , skutecznie realizować własny rozwój , osiągać satysfakcję z realizacji zadań zawodowych i osobistych.

Przygotujecie indywidualny plan rozwoju zawodowego ( ćwiczenia-2 h).

Termin:

Lokalizacja:

ul. Piłsudskiego 135, Łódź

Cena:

Zgłoś się przez stronę

I Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i szkolenia , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 50 poz. 580).

Udostępnij