Zasady komunikowania się w relacji pacjent-opiekun medyczny.

Opis

Jeśli chcesz zdobyć profesjonalną wiedzę na temat zasad komunikowania się w relacji pacjent -opiekun medyczny oraz nauczyć się jak radzić sobie w sytuacji stresu ten kurs jest dla Ciebie.

Czas trwania -9.00-15.30.

Prowadzony przez profesjonalnie przygotowaną kadrę z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

Przygotowuje do efektywnego komunikowania się z człowiekiem zdrowym – chorym, rodziną, grupą, zespołem interdyscyplinarnym

Pozwoli  WAM

-określić  rodzaje komunikatów;

-scharakteryzować bariery komunikacyjne i umiejętnie je eliminować;

-rozwijać swoje umiejętności komunikowania się;

-wskazać sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych;

-rozpoznawać własne emocje i kontrolować je;

-aktywnie słuchać;

-otwierać się na sprawy trudne współpracowników, pacjentów i ich rodzin;

Będziecie wiedzieć jak  radzić  sobie ze stresem

-rodzaje stresu (stres moralny, stres emocjonalny, stres biologiczny przeciążenie, choroba);

-funkcje stresu;

-reakcje emocjonalne;

-reakcje wegetatywne;

-mechanizmy obronne;

-radzenie sobie ze stresem (reakcja alarmowa – mobilizująca, stadium odporności, stadium wyczerpania);

-modelowy wzorzec postępowania w sytuacji stresowej;

W części warsztatowej nauczycie  się technik obniżania stresu ( opuszczenie miejsca konfliktu, werbalizacja -nazwanie doznawanych uczuć, aktywność ruchowa, ćwiczenia  relaksująco – koncentrujące, respektowanie wymagań organizmu- sen, czynny wypoczynek, kontrola tempa i stylu życia, uświadomienie sobie zagrożeń, wypracowanie nawyków życia codziennego)

Przygotujecie indywidualny plan radzenia sobie ze stresem ( ćwiczenia-2 h).

Termin:

po zebraniu grupy

Lokalizacja:

ul. Piłsudskiego 135, Łódź

Cena:

Zgłoś się przez stronę

I Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i szkolenia , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 50 poz. 580).

Udostępnij