Pytania i odpowiedzi

Pytania i ODpowiedzi

Najszczęściej zadawane pytania 

Aby zostać przyjętym do szkoły trzeba przedstawić komplet dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał, odpis lub kopia potwierdzona przez notariusza, zaświadczenie od lekarza ogólnego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie, dwa zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie), dowód osobisty, oraz wypełnić kwestionariusz w sekretariacie szkoły.

Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Do szkoły Ceiro przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat, lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. przyjęciu do szkoły nie ma górnej granicy wiekowej dla osób zapisujących się.

Tak, szkoła wydaje takie zaświadczenia swoim słuchaczom

Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji miejsc.Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać skany on-line (w dniu rozpoczęcia kursu wymagane jest złożenie dokumetów w formie papierowej)

Tak, do zapisu nie jest wymagane zdanie egzaminu maturalnego, a tylko ukończnie szkoły średniej.

Tak w celu oszczędzenia państwa czasu istnieje możliwość zapisania się na kurs przez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie.