Technik masażysta
15338
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15338,bridge-core-3.1.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Technik Masażysta

Czesne

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb

Stacjonarny

Numer zawodu

325402

technik masażysta

Wymagania

Masażysta – osoba, która wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

 

Wymagania
Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła technikum lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik masażysta lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta.

Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu oraz kluby sportowe. Masażysta stosuje metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i wspomagają odnowę biologiczną zdrowych.

Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Wykonywania masażu klasycznego i segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, masażu metodą Schantala oraz masażu sportowego i kosmetycznego
 2. Stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 3. Obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu
 4. Obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu

Zadania zawodowe

 • korzystanie z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem;
 • wyjaśnianie zasad i technik podstawowych metod masażu;
 • wyjaśnianie wpływu fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;
 • wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu;
 • wykrywanie i usuwanie za pomocą masażu segmentarnego zmian odruchowych w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych;
 • stosowanie masażu izometrycznego i drenażu limfatycznego oraz innych technik masażu w leczeniu chorych;
 • wykonywanie masażu punktowego;
 • wykonywanie masażu metodą Schantala;
 • wykonywanie masażu sportowego;
 • wykonywanie masażu kosmetycznego;
 • prowadzenie dokumentacji pacjenta;
 • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
 • współpraca w zespole terapeutycznym;
 • planowanie i organizowanie własnej pracy;
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 1. Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia (64 godziny)
 2. Język obcy w ochronie zdrowia (48 godzin)
 3. Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia (32 godziny)
 4. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia (48 godzin)
 5. Język migowy (48 godzin)
 6. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia (32 godziny)
 7. Teoretyczne podstawy masażu (112 godzin)
 8. Anatomia z fizjologią (240 godzin)
 9. Zarys fizjoterapii (64 godziny)
 10. Zagadnienia kliniczne w masażu (112 godzin)
 11. Masaż (688 godzin)
 12. Fizjoterapia (64 godziny)
 13. Anatomia topograficzna (48 godzin)